Le cabinet Célès devient Walk, visitez notre site walk.law
 • nl
 • - fr
 • Outils personnels
  Vous êtes ici : Accueil Advocaten

  Een team staat ter uwer beschikking

  De advocaten die bij Célès werken willen een team vormen dat diensten van topkwaliteit verleent aan al hun cliënten.

  De groepsgeest is een sterke en vernieuwende waarde in een sector waarin traditioneel "vrij beroep" rijmt met "individualisme". Deze groepsgeest vertaalt zich concreet in de keuze van een éénduidende naam voor de associatie, los der namen van de advocaten die er deel van uitmaken.

  Onze cliënten  hebben recht op een kwalitatief optimale dienstverlening. De geïntegreerde structuur van ons team laat ons toe om, in alle doorzichtigheid, de behandeling van de door onze cliënte gestelde vragen toe te vertrouwen aan die advocaat die over de beste deskundigheid beschikt om hierop te antwoorden.

  In 2010, 2012 en 2013 hebben deze eigenschappen Célès de beloning opgeleverd der "Belgian Legal Award" voor de "Best Regional Law Firm" in Wallonië.

  Actions sur le document