Le cabinet Célès devient Walk, visitez notre site walk.law
 • nl
 • - fr
 • Outils personnels
  Vous êtes ici : Accueil Advocaten Philippe Roche

  Philippe Roche


  Philippe Roche
   
       
  Email  :  philippe.roche@celes.be
       
  Langues  :  Français
       
  Activités préférentielles  :  Bank- en Financieel recht
  Zekerheidsrechten en beslagrecht
  Aannemingsrecht
  Arbeidsrecht
  Voorlopig Bewind over persoon en goederen
       
     
  Parcours  : 

  Philippe ROCHE werd geboren op 25 juni 1954 en behaalde zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de UCL in 1977. In hetzelfde jaar nog, ving hij zijn advocatencarrière aan aan de Balie van Nijvel (thans banlie van Waals Brabant).

  Met een bijzonder oog voor de noodzaak tot permanente vorming der advocaten, legde hij zich gedurende 8 jaren, als lid van de Raad der Orde van de Advocaten bij de Balie van Nijvel, bijzonder toe op de beroepsvorming  der advocaten-stagiairs.

  Vanaf 1985 doceerde hij eveneens gedurende 20 jaren arbeidsrecht aan het IFPME, gedreven door de bezorgdheid om aan de toekomstige bedrijfsleiders de meest elementaire reflexen inzake personeelsbeheer aan te leren.

  Binnen CELES bestuurt Philippe ROCHE het departement human ressources en draagt hij eveens zorg voor de permanente vorming.


  Philippe ROCHE is tenslotte toegevoegd lid van de disciplinaire raad van beroep.

  Actions sur le document