Le cabinet Célès devient Walk, visitez notre site walk.law
 • nl
 • - fr
 • Outils personnels
  Vous êtes ici : Accueil Erelonen Erelonen

  Erelonen

  Erelonen maken in de eerste plaats het loon uit van de intellectuele arbeid van de advocaat, zoals raadplegingen, onderhandelingen, het opstellen van overeenkomsten, het voeren van telefoongesprekken, vergaderingen, expertises, analyseren van de stukken van een dossier, opzoekingen, opstellen van besluiten, verzoekschriften, dagvaardingen, nota's, voorbereidingen van pleidooien, de pleidooien, zittingsduur voor de Rechtbanken, griffiewerk, tussenkomsten bij het Parket, kennisname en analyse van briefwisseling, vonnissen, het opstellen en voeren van briefwisseling.

  Zij dekken een deel van de vaste infrastructuurkosten waaronder de kosten van het administratief personeel, gebouwen, verlichting, verwarming, afschrijving van het geïnvesteerde materieel, toegang tot databanken, bibliotheken, boeken, tijdschriften, permanente vorming, diverse belastingen. In samenspraak met onze cliënten, passen wij drie berekeningsmethodes toe :

   

  De erelonen zijn betaalbaar hetzij middels de storting van periodiek aan onze cliënten gevorderde provisies, hetzij middels tussentijdse ereloonstaten die een overzicht van de uitgevoerde prestaties vermelden. Bij het afsluiten van het dossier, wordt een slotstaat van kosten en erelonen opgemaakt.

  Abonnementsovereenkomsten kunnen worden afgesloten wanneer we een belangrijk aantal dossiers voor een cliënt dienen te behartigen. Voorafgaandelijk wordt een forfaitair bedrag voor een periode van een maand of een trimester overeengekomen, ter dekking der prestaties, waarvan de voorzienbare aard en omvang gedetailleerd worden  in een opdrachtsomschrijving.

  Actions sur le document