Le cabinet Célès devient Walk, visitez notre site walk.law
 • nl
 • - fr
 • Outils personnels
  Vous êtes ici : Accueil LexPack

  LexPack

  Het instrument voor het dagelijks juridisch beheer van uw onderneming

  Het beheer van een onderneming : een bron van risico's

  De managers zijn de eersten die er zich van bewust zijn : ondernemen, is risico's durven nemen.

  Naast de  risico 's verbonden aan de uitoefening van een economische activiteit op zich en het dagelijkse energieverbruik die door het steeds toenemende concurrentievermogen vanwege de bedrijfsleider gevergd wordt, zet elke keuze die hij maakt, elke beslissing die hij neemt, zijn verantwoordelijkheid op het spel.

  De tijd waarin de werkgever enkel aan zichzelf diende rekenschap te geven is ver weg : vandaag moet de manager zich verantwoorden voor de kwaliteit der producten die zijn onderneming produceert, voor de diensten die zij levert, en wel ten overstaan van tal van verschillende gesprekspartners : klanten, leveranciers, verbruikers, personeel, aandeelhouders en... de overheid.

  LexPack werd ontworpen als hulpinstrument voor het dagelijks beheer van een onderneming die niet over een interne juridische dienst beschikt. LexPack stelt de bedrijfsleider in staat zich te verzekeren van de kwaliteit der juridische beslissingen die hij dagelijks neemt.

  LexPack : gebruiksaanwijzing

  Zoals de naam het aangeeft, werd Lexpack ontworpen als een « pakket » juridische diensten die soepelheid, éénvoud en transparantie met elkaar verzoenen. Zij wordt aangeboden onder de vorm van een krediet aan prestatie-uren.

  Onze advocaten staan ter uwer beschikking, zo nodig op uw onderneming, om U een juridische bijstand te geven en de juridische vragen waarmee U dagelijks geconfronteerd wordt, op te volgen : relaties met de klanten, leveranciers, human ressources, opstellen en analyseren van contracten, adviesverlening, schuldinvordering, betwistingen, enz.

  Eén advocaat is uw contactpersoon. Hij is verantwoordeljk voor het centraliseren, verdelen en opvolgen van uw vragen, mochten deze gesteld worden ter gelegenheid van een afspraak, dan wel per mail, fax of telefoon.

  LexPack heeft enkel tot roeping een antwoord te bieden aan stipt omschreven juridische noden. Zij is onverenigbaar met de opvolging een contentieux, weze gerechtelijk of niet, of het voeren van onderhandelingen. Dergelijke zaken maken het voorwerp uit van een afzonderlijk dossier. 

  Met LexPack zijn uw advocaten uw "bedrijfsjuristen", voor een bescheiden kostprijs, die op voorhand wordt bepaald. U weet wat U betaalt en bent er zeker van dat U niets anders betaalt dan datgene wat werd overeengekomen.

  LexPack : een geplande investering

  « Voorkomen is beter dan genezen ».

  Dit voorschrift van gezond beheer is de basis van onze tussenkomst.

  Het nut van LexPack is het vermijden van een rechtsgeding dat steeds verlammend werkt voor de onderneming.

  Uiteraard blijft een ongeluk steeds mogelijk, doch een voorzichtig en vooruitziend beheer vermindert het risico op geschillen. Investeren in LexPax, is een onmiddellijke uitgavebesparing... en een besparing van uitgaven, verhoogt de rendabiliteit van uw onderneming... zonder bijkomende inspanning.

  U kan intekenen op een LexPack vanaf € 600,00, hetgeen 16 prestatie-éénheden van één kwartier inhoudt.

  Bijkomende inlichtingen

  Voor meer inlichtingen, nodigen wij U uit om contact op te nemen met advocaat-vennoot naar keuze. Hij of zij zal met genoegen uw noden nagaan en uw vragen beantwoorden.

   

   

  Actions sur le document