Le cabinet Célès devient Walk, visitez notre site walk.law
 • nl
 • - fr
 • Outils personnels
  Vous êtes ici : Accueil Ondernemingen Oprichting - Statuten - Beheer - Bedrijfsstrategie

  Oprichting - Statuten - Beheer - Bedrijfsstrategie

  Van bij de opstart van uw onderneming, staan wij U bij in het kader van de talrijke juridische vragen die zich stellen :

  • Heeft U wettelijk toegang tot de uitoefening der voorgenomen activiteit ?
  • Zo ja, middels welke voorafgaandelijke goedkeuringen, machtigingen, formaliteiten ?
  • Welk is de meest geschikte vennootschapsvorm in functie van de te ontwikkelen activiteiten, de onderlinge verbintenissen der vennoten en ten aanzien van de vennootschap ?
  • Wat is de aard der verbintenissen aangegaan voor een vennootschap in oprichting ?
  • Welke zijn de plichten en aansprakelijkheden van de bestuurders en zaakvoerders ?
  • Wat is een financieel plan ? Wat houdt het begrip « oprichtersaansprakelijkheid » in ? Waaruit kan een "inbreng" in een onderneming bestaan?

  In het vennootschapsrecht staan wij U bij voor :

  • Het opstellen der processen-verbaal van de Algemene Vergaderingen, Raden van Bestuur of elk ander bestuursorgaan
  • Het voorkomen van het in opspraak brengen der aansprakelijkheid van de vennootschap en haar bestuursorganen
  Actions sur le document