Le cabinet Célès devient Walk, visitez notre site walk.law
 • nl
 • - fr
 • Outils personnels
  Vous êtes ici : Accueil Ondernemingen Personeelsbeheer

  Personeelsbeheer

  Wij kunnen U bijstaan in :

  • De opmaak van de sociale documenten, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, de toepassing van de Algemene regeling over de arbeidsbescherming
  • De indeling van de arbeidstijd, de organisatie van loopbaanonderbrekingen, ouderschapsverlof,
  • De ontslagen, ontslagnemingen, minnelijk of gerechtelijk
  • De collectieve arbeidsconflicten zoals de collectieve ontslagen
  • In het kader van geschillen met de arbeidsinspectie, de RSZ, de RSVZ
  Actions sur le document