• nl
 • - fr
 • Persoonlijke hulpmiddelen
  U bent hier: Home Particulieren Ik leen uit, ik leen, ik stel mij borg, ik verleen een waarborg, ik koop een consumptiegoed

  Ik leen uit, ik leen, ik stel mij borg, ik verleen een waarborg, ik koop een consumptiegoed

  Contactpersonen : Philippe Roche - Philippe Moens

  Lenen, ontlenen, waarborgen verlenen, maken belangrijke handelingen uit die U voor een zeer lange periode verbinden en vaak verder reiken dan hetgeen U gedacht had.

  • Wij geven U aanbevelingen door U toelichtingen te verschaffen over de draagwijdte van de bepalingen van een lening (hypotheek, huurkoop, investering), de waarborgen die ermee gepaard gaan zoals hoofdelijkheid, hypotheek, onderpand, de al dan niet beperkte borgstelling.
  • Wij helpen U in de procedures gericht op het bekomen van het bedrag dat U toekomt of om hieraan het hoofd te bieden, middels het in evenwicht houden van uw budget, om beroep te doen op de waarborgen die U heeft voorzien, of om te voorkomen dat er ten onrechte beroep wordt gedaan op deze die U verleend heeft.
  • Wij helpen U om niet het slachtoffer te worden van onrechtmatige bedingen, onwettige handelingen, ongeoorloofde handelspraktijken, om de verhaalsmogelijkheden tegen deze praktijken te laten gelden, of zelfs de nodige schadevergoedingen te bekomen indien uw aankoop niet conform is of behept is met een gebrek.
  Document acties