Célès wordt Walk, bezoek onze website walk.law
 • nl
 • - fr
 • Persoonlijke hulpmiddelen
  U bent hier: Home Particulieren Ik werk, ik neem ontslag, ik word ontslagen, ik ben werkloos

  Ik werk, ik neem ontslag, ik word ontslagen, ik ben werkloos

  Contactpersonen : Philippe Roche - Hugues Bary - Philippe Moens

  In het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst kunnen zich vele vragen stellen :

  • Kan mijn werkgever mij een bepaalde niet-concurrentieclausule opleggen, mij verplichten om mij borg te stellen, de goede afloop te verzekeren van de bestellingen die ik hem binnenbreng ?
  • Is mijn proefbeding correct ?
  • Worden mijn rechten op jaarlijks verlof, op ouderschapsverlof geëerbiedigd ?
  • Kan ik loopbaanonderbreking, educatief verlof vragen ?
  • Worden mijn overuren correct uitbetaald ?
  • Welke inhoudingen op mijn loon kan ik aanvaarden ?
  • Heeft mijn werkgever het recht mij te ontslaan ? Zoa ja, met welke opzeg of met welke vergoedingen?
  • Is mijn arbeidsongeval of arbeidswegongeval juist vergoed ?

  Wij helpen U om uw rechten te laten gelden, hetzij middels onderhandelingen en de opstelling van bedingen of geëigende overeenkomsten, hetzij middels de uitoefening van de noodzakelijke verhaalsmogelijkheden voor de Arbeidsrechtbank, de Sociale Inspectie.

  Het domein van de sociale zekerheid (werkloosheidsverzekering, ziekte, invaliditeit, pensioen, sociale bijstand) opent dikwijls de mogelijkheid tot verhaal in de uitvoering waarvan wij U bijstaan.

  Document acties