Le cabinet Célès devient Walk, visitez notre site walk.law
 • nl
 • - fr
 • Outils personnels
  Vous êtes ici : Accueil 5 redenen om Célès to kiezen

  5 redenen om CÉLÈS te kiezen

  Bekwaamheid : « Kan mijn advocaat mij helpen ? »

  Jaarlijks worden er honderden wetten gestemd. Hoe kan men zich hierin terugvinden? Door zich permanent te vormen blijven alle advocaten van CÉLÈS, vennoten, medewerkers en stagiairs, voortdurend op de hoogte van de materies waarin zij actief zijn.

  Meer nog, middels specifieke brochures informeren wij spontaan onze klanten van nieuwe topics in het recht die hen kunnen aanbelangen. Wij kennen tevens onze grenzen. In gespecialiseerde domeinen, die wij niet regelmatig behandelen, aarzelen wij niet, in het belang van onze cliënten, om ons te laten bijstaan en adviseren door deskundigen.

   

  Efficiëntie : « Gerechtelijke procedures duren jaren »

   

  De gerechtelijke achterstand maakt het belang voor de rechtzoekende om zijn rechten te laten gelden voor de rechtbank onzeker. Wij zijn ons hiervan bewust. Het blijft evenwel mogelijk om gerechtelijke procedures binnen relatief snelle termijnen af te handelen. Wij leggen ons hierop toe. Wij menen ook dat een preventieve en niet litigieuze tussenkomst van de advocaat op belangrijke wijze bijdraagt tot een snelle conflictregeling.

  Leesbaarheid = transparantie en duidelijkheid : « Ik weet niet hoe het staat met mijn dossier en wat mijn advocaat mij kost, ik begrijp mijn advocaat niet »

   

  Bij CÉLÈS passen wij dagelijks transparantie toe, zowel in de diensten die wij aan onze cliënten aanbieden als in de erelonen die wij aanrekenen. Van bij de opening van een dossier, kaarten wij de kwestie van de tarifering der erelonen aan. Vervolgens houden wij u regelmatig op de hoogte van de prestaties die wij voor u vervullen, omdat wij ons bewust zijn van het feit dat een vertrouwensrelatie zich langzaam opbouwt, dag na dag, middels een permanente bekommer onis om kwaliteit en eerlijkheid.

  Bij CÉLÈS, verkiezen wij een éénvoudig, concreet en direct taalgebruik. De oplossingen die wij uitwerken beogen op een pragmatische wijze een antwoord te bieden aan uw noden.

   

  Luisterbereidheid : « Mijn advocaat begrijpt mij niet »

  Bij CÉLÈS, leggen wij de nadruk op het vertolken van uw verwachtingen en noden. Geen overbodige omkadering, geen onnodig protocol.
  Het belangrijkste bent u !
  Samen bouwen wij aan een vertrouwensrelatie.

  Dienstverlening = beschikbaarheid en pro-actief « Ik slaag er niet in mijn advocaat te bereiken, mijn advocaat is niet geïnteresseerd in mijn zaken »

  Bij CÉLÈS hebben wij beslist geen enkele oproep zonder gevolg te laten.
  Onze oplossing :

  • Flexibele uren
  • Gemakkelijke verplaatsingsmogelijkheden
  • Een performant secretariaat
  • Moderne communicatiemiddelen

   

  Bij CÉLÈS verkiezen wij een pro-actieve tussenkomst :

  • Wij aarzelen niet om onze klanten in hun werksfeer te ontmoeten
  • Wij definiëren samen hun noden, waaraan wij kunnen voldoen
  • Wij geven gepaste antwoorden in functie van hun activiteit
  • De structuur van CÉLÈS stelt ons in staat een constante juridische bijstand te verlenen in het merendeel van de rechtsdomeinen.

   

  Bij CÉLÈS heeft u een rechtstreeks contact met uw advocaat.

  Actions sur le document